WERKWIJZE

Met Studio Tobias werk ik aan (ver-) bouwprojecten om uw ambities te realiseren. 

Ik maak ontwerpen. In mijn visie is dat in ieder geval een integer gebouw, verweven met haar omgeving, met aandacht voor detail.

Integratie van nieuwe ontwikkelingen in het ontwerp maakt dat investeringen in gebouwen jarenlang up to date zijn. 

Met een weloverwogen en goed uitgewerkt plan zijn offertes vergelijkbaar, hiermee worden mogelijke besparingen qua uitgaven en tijd helder. 

Bouwbegeleiding, een gestroomlijnd proces en een compleet pakket aan diensten nemen onnodige stress weg. 

PROCES

1 Start
1.1 Kennismaking
1.2 Voorbereiding
1.3 Schetsontwerp (SO)

2 Ontwerp
2.1 Voorontwerp
2.2 Definitief Ontwerp

3 Technisch Ontwerp
3.1 Omgevingsvergunning
3.2 Aannemersselectie en prijsvorming
3.3 Bouwvoorbereiding

4 Supervisie
4.1 Begeleiding van de bouw
4.2 Oplevering